PUNK PINUPS

Patti
Smith
Edie
Sedgwick
Gia
Carangi
Debbie
Harry